Enkel tilgang – Praktisk utført!

Tryggjobb.no er en ideell og gratis tjeneste levert av Ådalen Truck AS. Tjenesten er ment for sluttbrukere, utleieselskaper og ellers alle andre som måtte trenge dette. Vår visjon er «Enkel tilgang – Praktisk utført».

Gå til tryggjobb.no

Hva er typeopplæring?

Arbeidstilsynet forklarer dette enkelt i «Forskrift om utførelse av arbeid §10-4»:

«Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Opplæringen skal tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.»

Arbeidstilsynet legger til i en annen forklaring til samme paragraf:
«Opplæringen kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det og opplæringen skal være tilpasset det spesifikke utstyret.»

Hva er daglig kontroll?

Daglig kontroll av maskin eller utstyr gjennomføres for å få en trygg og sikker bruk av maskinen. Kontrollen utføres etter produsentens/arbeidsgivers anbefalinger.

Det er opp til bedriften å utarbeide rutiner/sjekklister for å sikre kvaliteten på dette. Avvik må registreres og lages oppfølging på. Ved alvorlige feil/mangler skal maskinen ikke brukes før dette er rettet opp.

Eksempler på sjekkpunkter er:

  • Er tidligere feil på maskinen utbedret?
  • Nye skader
  • Lekkasjer
  • Slitasje
  • Feil på maskin

Få jobben gjort på 1-2-3!

Gå inn på www.tryggjobb.no og velg skjemaet du trenger.

Fyll ut skjemaet og send!

Sjekk mail innboks – dokumentet er på plass og du er klar for jobb!